رنگ پودری

بهترین انتخاب جهت پوشش در صنایع مختلف می باشند. مزیت های کلیدی آنها نسبت به رنگ های مایع شامل، عدم وجود حلال در محیط کار، هزینه های پایین در خط تولید و سهولت پاکسازی می باشد.

رنگ های پودری همچنین می توانند از نظر پایداری به مصرف کننده نهايی کمک کنند، زیرا میزان ترکیبات آلی فرار در این رنگها، صفر يا بسیار کم است و قابلیت اسپری مجدد رنگ بازیافتی را ارائه میدهند و زباله های تولیدی، در زباله های معمولی دفع می شود.

این رنگها، در تجهیزات سنگین گرفته تا الکترونیک، لوازم برقی خانگی و پوشش محصولات تفریحی و دکوراتیو مورد استفاده قرار می گیرند.

مقالات رنگ پودری