شرکت شیمی پوشش کالا (چکاد)، تامین کننده انواع افزودنیهای مورد استفاده در صنعت رنگ پودری از شرکت SSC میباشد. با مصرف این افزودنی های در فرمولاسیون انواع رنگ های پودری، میتوان به خواصی ویژه در فرآیند تولید، انبارداری، اعمال و همچنین خواص نهایی برتر و ویژه مورد نیاز دست یافت.

افزودنیهای موجود به شرح زیر می باشد:

 

 

 


افزودنی های خاص ( چرمی کننده ، چکشی کننده و … )

 

نوع کالا

کد

ویژگی ها

تصویر

Special Texture Agent

XG 605-1A

- مناسب برای انواع پایه های رنگهای پودری
 
- بافت دهنده پوست ماری و کروکودیلی و...

Cameo Agent

BBM

- مناسب برای تمامی رنگهای پودری
 
- بافت دهنده چرمی و چکشی

Cameo Agent

BBWK

 - مناسب برای تمامی رنگهای پودری
 
 - بافت دهنده چرمی و چکشی

Sand-Texture Agent

SW301B

- مناسب برای تمامی رنگهای پودری

- بافت دهنده سمباده ای

- درصد مصرف: ۰.۰۲-۰.۵ %

Sand-Texture Agent

SW301C

- مناسب برای تمامی رنگهای پودری

- بافت دهنده سمباده ای

- درصد مصرف ۰.۵-۱ %

 


کنترل کننده شارژ

نوع کالا

کد

ویژگی ها

تصویر

Anti-Static Agent

DH-103

- مناسب برای تمام رنگ های پودری
 
- تنظیم کننده رسانایی رنگ پودری
 
- اثر فارادی را به حداقل رسانده و پوشش را بهبود می بخشد

- مشکل زردی رنگ ندارد.
 
- میزان مصرف ۰.۵-۰.۱% کل
 
- حاوی هیچ نوع کاتالیستی نمی باشد و جریان پذیری را بهبود میبخشد.

Triboelectric Agent

TB-1

- مناسب برای انواع پایه های رنگهای پودری
 
- رسانایی الکتریکی رنگ پودری را بهبود میبخشد.
 
- درصد مصرف %۴-۱

 

مات کننده ها

نوع کالا

کد

ویژگی ها

تصویر

Matt Hardener

XG 603-1A

- مناسب برای رنگهای پودری بر پایه اپوکسی و هیبرید
 
- درجه مات شوندگی برای رنگهای اپوکسی ۱۰-۵%
 
- درجه مات شوندگی برای رنگهای هیبرید ۷۰-۱۰%

جهت دریافت فرمول ادتیو مات کننده XG 603-1A روی عکس کلیک کنید.

Matt Hardener

XG 665

- مناسب برای رنگهای پودری بر پایه TGIC , HAA
 
- درجه مات شوندگی تا ۵%

Matting Agent

XG 607C

- مات کننده بسیار خوب با ویژگی های مکانیکی عالی

 رنگهای پودری بر پایه TGIC
 
- درجه مات شوندگی حداقل تا ۱۰%

جهت دریافت فرمول ادتیو مات کننده XG 607C روی عکس کلیک کنید.

Matting Agent

XG 610B

- مناسب برای رنگهای پودری بر پایه هیبرید
 
- درجه مات شوندگی تا ۳%

جهت دریافت فرمول ادتیو مات کننده XG 610B روی عکس کلیک کنید.

Matt Hardener

XG 603-1B

- مناسب برای رنگ های پودری بر پایه اپوکسی و هیبرید
 
- درجه مات شوندگی برای رنگ های اپوکسی ۱۰-۷۰%
 
- درجه مات شوندگی برای رنگ های هیبرید ۱۰-۵%

Matt Hardener

XG 628

- مناسب برای انواع پایه های رنگ پودری، مخصوص فضای خارجی
 
- درصد مصرف: ۳-۷%
 
- شرایط پخت: ۱۹۰℃/۱۵ دقیقه یا

۲۰۰ ℃ / ۱۲ دقیقه.

Matt Hardener

XG 605W

- مناسب برای رنگ های پودری بر پایه هیبرید یا TGIC
 
- درصد مصرف: ۵-۸%

- شرایط پخت: ۱۹۰℃/۱۵ دقیقه یا

۲۰۰ ℃ / ۱۲ دقیقه.

Matting Agent

XG 607C

- مات کننده کامپوزیت است.
 
- درصد مصرف: ۱-۶%
 
- شرایط پخت: ۱۹۰℃/۱۵ دقیقه یا

۲۰۰ ℃ / ۱۲ دقیقه.

Matting Agent

XG 607E

- مات کننده کامپوزیت است.
 
- درصد مصرف: ۱-۸%
 
- شرایط پخت: ۱۹۰℃/۱۵ دقیقه یا

۲۰۰ ℃ / ۱۲ دقیقه.

Matting Agent

XG 610A

- نوعی ترکیب ضد زردی مات کننده است.

- درصد مصرف: ۳-۵%
 
- شرایط پخت: ۱۹۰℃/۱۵ دقیقه یا

۲۰۰ ℃ / ۱۲ دقیقه.

Matting Agent

XG 610C4

- نوعی ترکیب مات کننده شامل کربوکسیل است.

- درصد مصرف: ۱-۳%
 
- شرایط پخت: ۱۹۰℃/۱۵ دقیقه یا

۲۰۰ ℃ /۱۲ دقیقه.

Matting Agent

XG 610H

- نوعی ترکیب مات کننده شامل کربوکسیل است.
 
- درصد مصرف: ۱-۵%

- شرایط پخت: ۱۹۰℃ / ۱۵ دقیقه یا

۲۰۰ ℃ / ۱۲ دقیقه.

Matting Agent

XG 620A

- نوعی ترکیب مات کننده مناسب برای رنگ پودری بر پایه هیبرید است.

- درصد مصرف: ۱-۴%
 
- شرایط پخت: ۱۹۰℃ / ۱۵ دقیقه یا

۲۰۰ ℃ / ۱۲ دقیقه.

Matting Agent

XG 640B

- نوعی ترکیب مات کننده مناسب برای رنگ پودری بر پایه رزین اکریلیک است.
 
- درصد مصرف: ۱-۵%
 
- شرایط پخت: ۱۹۰℃ / ۱۵ دقیقه یا

۲۰۰ ℃ / ۱۲ دقیقه

Matting Agent

XG 640

- نوعی ترکیب مات کننده شامل کربوکسیل است.
 
- درصد مصرف: ۳-۵%
 
- شرایط پخت: ۱۹۰℃/۱۵ دقیقه یا

۲۰۰ ℃ /۱۲ دقیقه.

Matting Agent

XG 640A

- نوعی ترکیب مات کننده مناسب برای رنگ پودری بر پایه رزین اکریلیک است.
 
- درصد مصرف: ۱-۵%

- شرایط پخت: ۱۹۰℃/۱۵ دقیقه یا

۲۰۰ ℃ /۱۲ دقیقه.

Matting Agent

XG 640C

- نوعی ترکیب مات کننده مناسب برای رنگ پودری بر پایه هیبرید است.
 
- درصد مصرف: ۱-۳%
 
- شرایط پخت: ۱۹۰℃/۱۵ دقیقه یا

۲۰۰ ℃ /۱۲ دقیقه.

Matting Agent

XG 640K

- نوعی ترکیب مات کننده مناسب برای رنگ پودری بر پایه رزین اکریلیک است.
 
- درصد مصرف: ۱-۳%

- شرایط پخت: ۱۹۰℃/۱۵ دقیقه یا

۲۰۰ ℃ /۱۲ دقیقه.

 

همتراز کننده سطح

نوع کالا

کد

ویژگی ها

تصویر

Leveling Agent

BLC 701

- مناسب برای انواع پایه های رنگهای پودری
 
- درصد مصرف %۱.۵-۰.۵

Leveling Agent

BLC 701B

- مناسب برای انواع پایه های رنگهای پودری
 
- درصد مصرف %۱.۵-۰.۲

Leveling Agent

GLP 788

- مناسب برای انواع پایه های رنگهای پودری
 
- درصد مصرف % ۱.۲-۰.۵

Leveling Agent

GLP 588

- مناسب برای انواع پایه های رنگهای پودری
 
- درصد مصرف %۱.۵-۰.۵

Leveling Agent

GLP 388

- مناسب برای رنگهای پودری بر پایه هیبرید
 
- درصد مصرف %۱.۵-۰.۵

Leveling Agent

GLP 288

- مناسب برای انواع پایه های رنگ پودری
 
- درصد مصرف: ۰.۷-۱.۵%

Leveling Agent

GLP 1202

- مناسب برای انواع پایه های رنگ پودری

- درصد مصرف: ۰.۵-۱.۵%

Leveling Agent

GLP 100

- مناسب برای انواع پایه های رنگ پودری
 
- درصد مصرف: ۰.۷-۲%

Leveling Agent

W1

- مناسب برای رنگهای پودری بر پایه هیبرید
 
- بدلیل عملکرد گاززدائی، مقدار مصرف بنزئین را در فرمولاسیون کاهش میدهد.
 
- درصد مصرف %۱.۵-۰.۵.

 

دی گسینگ ایجنت

نوع کالا

کد

ویژگی ها

تصویر

Degassing Agent

Benzoin

- مناسب برای انواع پایه های رنگهای پودری

- درصد مصرف %۰.۸-۰.۳

Degassing Agent

Benzoin (Powder)

- مناسب برای انواع پایه های رنگهای پودری
 
- درصد مصرف %۰.۹۶-۰.۳۶

Degassing Agent

XP 103

- مناسب برای انواع پایه های رنگهای پودری
 
- درصد مصرف %۳-۱

Degassing Agent

XP 101

- مناسب برای انواع پایه های رنگهای پودری
 
- درصد مصرف %۱.۰-۰.۳

 

کاتالیست ها

نوع کالا

کد

ویژگی ها

تصویر

Catalyst

JG 804

- مناسب برای رنگهای پودری بر پایه هیبرید و TGIC

Catalyst

JG 804A

- مناسب برای رنگهای پودری بر پایه هیبرید و TGIC

 

هاردنرها

نوع کالا

کد

ویژگی ها

تصویر

Hardener

TGIC

- مناسب برای پلی استرهای پودری مخصوص فضای خارجی
 
- مقاومت عالی در برابر دمای بالا

Epoxy Curing Agent

GHF 2252

- مناسب برای رنگهای پودری بر پایه اپوکسی و BPA

- شرایط پخت ( ۱۲۰oc/25 min )

Epoxy Curing Agent

GHF 2253

- مناسب برای رنگهای پودری بر پایه اپوکسی و BPA
 
شرایط پخت – (۱۲۰oc/40-45 min)

Curing Agent

T 105

- مناسب برای انواع پایه های رنگهای پودری

Curing Agent

T 105M

- مناسب برای انواع پایه های رنگهای پودری

Epoxy Curing Agent

GHF 2250

- نوعی رزین فنولیک است که در دمای پایین به سرعت کیور میشود.
 
- دارای جریان و مکانیزم خوب و خاصیت ضد خورندگی بالا است.

- میتواند با رزین اپوکسی نرمال واکنش دهد.

Curing Accelerator

JG 803A

- مناسب برای رنگهای پودری بر پایه اپوکسی و هیبرید

 

ضخامت دهنده

نوع کالا

کد

ویژگی ها

تصویر

Thickening Rheological

Bentonite 34

- یک سوسپانسیون پایدار و تیکسوتراپ است.
 
- یک ضد رسوب خوب در رنگ میباشد
 
- به عنوان پودری خشک برای شرایطی که پخش شوندگی و فعال شدن لازم است اضافه میشود

 

ضدخش

نوع کالا

کد

ویژگی ها

تصویر

Anti-Scratch Agent

MR - 1