مرداد ۱۳, ۱۳۹۹
نوزدهمین-نمایشگاه-رنگ-رزین-کامپوزیت-پوششهای-صنعتی-چکاد

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، پوشش های صنعتی و کامپوزیت

شرکت شیمی پوشش کالا (چکاد) در نوزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، کامپوزیت و پوششهای صنعتی، از تاریخ ۱۸ تا تاریخ ۲۱ آذر ماه سال ۱۳۹۸ واقع در محل دائمی نمایشگاه های تهران، سالن ۸ ، غرفه شماره ۳۳ […]
مرداد ۱۳, ۱۳۹۹
هجدهمین-نمایشگاه-رنگ-رزین-کامپوزیت-18-پوششهای-صنعتی-کم-حجم

هجدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت

شرکت شیمی پوشش کالا (چکاد) در هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، کامپوزیت و پوششهای صنعتی حضور داشت. این نمایشگاه از تاریخ ۳ تا تاریخ ۶ بهمن ماه سال ۱۳۹۷ ، در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شد […]
مرداد ۱۳, ۱۳۹۹
هفدهمین-نمایشگاه-رنگ-رزین-کامپوزیت-1-پوششهای-صنعتی

هفدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، پوشش های صنعتی و کامپوزیت

شرکت شیمی پوشش کالا (چکاد) در هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای صنعتی و مواد کامپوزیت، واقع در محل دائمی نمایشگاه های تهران حضور داشت. این نمایشگاه از تاریخ ۱۴ تا تاریخ ۱۷ مهر ماه سال ۱۳۹۶ ، […]
مرداد ۱۳, ۱۳۹۹
شانزدهمین-نمایشگاه-رنگ-رزین-کامپوزیت-پوشش-های-صنعتی

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، پوشش های صنعتی و کامپوزیت

شرکت شیمی پوشش کالا (چکاد) در شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای صنعتی و مواد کامپوزیت، حضور داشت. این نمایشگاه از تاریخ ۱۶ تا تاریخ ۱۹ آذر ماه سال ۱۳۹۵ ، در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار […]
error: Content is protected !!
لیست دریافت اطلاعات هنگامیکه این محصول موجود شود به شما اطلاع رسانی خواهد شد. لطفا یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید.