رزین پلی استر پودری

چکـاد تولید کننده انواع رزین پلی استر، پلی اورتان و پریمید مخصوص تولید رنگ پودری به شرح زیر میباشد.

 • رزین پلی استر پودری هیبرید جهت کیوراسیون با رزین اپوکسی (۵۰-۵۰)
 • رزین پلی استر پودری هیبرید جهت کیوراسیون با رزین اپوکسی (۴۰-۶۰)
 • رزین پلی استر پودری هیبرید جهت کیوراسیون با رزین اپوکسی (۳۰-۷۰)
 • رزین پلی استر پودری مخصوص فضای بیرونی جهت کیوراسیون با TGIC
 • رزین پلی استر پودری جهت کیوراسیون با پریمید
 • رزین پلی اورتان هیدروکسیل جهت کیوراسیون با ایزوسیانات
ردیف کد کالا عدد اسیدی

(mgKOH/g)
ویسکوزیته

(mPa.s/۲۰۰°C)
Tg (°C) 
شرایط پخت مشخصات مشخصات فنی
۱ CP-5410 ۶۸-۷۵ ۳۰۰۰-۶۰۰۰ ≥۵۴ ۱۰min/۲۰۰ °C
 • ویسکوزیته متوسط
 • جریان پذیری خوب
 • رزین جهت مصارف عمومی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۲ CP-5310 ۶۸-۷۵  ۱۵۰۰-۳۵۰۰ ≥۵۳ ۱۰min/۲۰۰ °C
 • ویسکوزیته پایین
 • فیلر پذیری بالا (high wetting)
 • جریان پذیری خوب سطح
 • مشخصات مکانیکی خوب
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
ردیف کد کالا عدد اسیدی

(mgKOH/g)
ویسکوزیته

(mPa.s/۲۰۰°C)
Tg(°C) شرایط پخت مشخصات مشخصات فنی
۱ CP-6410-G ۵۰-۵۵ ۲۵۰۰-۴۵۰۰ ≥۵۴ ۱۰min/۲۰۰ °C
 • ویسکوزیته متوسط
 • جریان پذیری خوب
 • رزین جهت مصارف عمومی
 • شارژ پذیری خوب
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۲ CP-6310 ۵۲-۵۸ ۲۰۰۰-۴۰۰۰ ≥۵۴ ۱۰min/۲۰۰°C
 • جریان پذیری خوب
 • فیلر پذیری بالا (high wetting)
 • جریان پذیری خوب سطح
 • مشخصات مکانیکی خوب
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۳ CP-6210 ۵۰-۵۵ ۱۹۰۰-۳۹۰۰ ≥۵۹ ۱۰min/۲۰۰°C
 • اقتصادی
 • فیلر پذیری بالا (high wetting)
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۴ CP-6110 ۵۰-۵۵ ۱۹۰۰-۳۹۰۰ ≥۶۰ ۱۰min/۲۰۰°C
 • مقرون به صرفه
 • جریان پذیری خوب
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۵ CP-6113 ۵۰-۵۵ ۱۰۰۰-۲۰۰۰ ≥۵۲ ۱۰min/۲۰۰°C
 • ویسکوزیته پایین
 • جریان پذیری خوب
 • فیلر پذیری بالا (High wetting)
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۶ CP-6114 ۵۰-۵۵ ۱۰۰۰-۲۰۰۰ ≥۵۴ ۱۰min/۲۰۰°C
 • ویسکوزیته پایین
 • فیلر پذیری بالا (High wetting)
 • مناسب برای پوشش های بافت دار
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا

ردیف کد کالا عدد اسیدی

(mgKOH/g)
ویسکوزیته

(mPa.s/۲۰۰°C)
Tg (°C) شرایط پخت مشخصات مشخصات فنی
۱ CP-7410 ۳۰-۳۶ ۳۰۰۰-۵۰۰۰ ≥۵۷ ۱۰min/۲۰۰°C
 • رزین جهت مصارف عمومی
 • جریان پذیری عالی
 • مشخصات مکانیکی عالی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۲ CP-7310 ۳۰-۳۶ ۲۰۰۰-۴۰۰۰ ≥۵۴ ۱۰min/۲۰۰°C
 • فیلر پذیری بالا (high wetting)
 • جریان پذیری عالی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۳ CP-7320 ۳۰-۳۶ ۳۰۰۰-۵۰۰۰ ≥۵۴ ۱۰min/۲۰۰°C
 • بدون TMA
 • فیلر پذیری بالا (high wetting)
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۴ CP-7321 ۳۰-۳۶ ۲۵۰۰-۴۰۰۰ ≥۵۴ ۱۰min/۲۰۰°C
 • بدون TMA
 • فیلر پذیری بالا (high wetting)
 • جریان پذیری خوب
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۵ CP-7210 ۳۰-۳۶ ۲۰۰۰-۴۰۰۰ ≥۵۴ ۱۰min/۲۰۰°C
 • اقتصادی
 • فیلر پذیری بالا (high wetting)
 • مناسب برای پوشش های بافت دار
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۶ CP-7220 ۳۰-۳۶ ۲۰۰۰-۴۰۰۰ ≥۵۴ ۱۰min/۲۰۰°C
 • بدون TMA
 • فیلر پذیری بالا (high wetting)
 • جریان پذیری خوب
 • اقتصادی
 • مناسب برای پوشش های بافت دار
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
ردیف کد کالا عدد اسیدی

(mgKOH/g)
ویسکوزیته

(mPa.s/۲۰۰°C)
Tg(°C) شرایط پخت مشخصات مشخصات فنی
۱ CP-9410 ۲۹-۳۵ ۴۰۰۰-۶۰۰۰ ≥۶۶ ۱۲min/۲۰۰°C
 • مقاومت عالی در برابر آب و هوا
 • جریان پذیری خوب
 • کیوراسیون کند
 • مشخصات مکانیکی عالی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۲ CP-9411 ۲۹-۳۵ ۳۵۰۰-۵۵۰۰ ≥۶۷ ۱۰min/۲۰۰°C
 • TG بالا
 • جریان پذیری خوب
 • کیوراسیون متوسط
 • DOI بالا
 • مشخصات مکانیکی عالی
 • مقاومت بالا در برابر آب و هوا
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۳ CP-9412 ۲۹-۳۵ ۳۰۰۰-۴۵۰۰ ≥۶۵ ۱۰min/۲۰۰°C
 • مقاومت عالی در برابر آب و هوا
 • جریان پذیری خوب
 • شارژ پذیری عالی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۴ CP-9413 ۲۰-۲۵ ۳۵۰۰-۵۵۰۰ ≥۶۳ ۱۰min/۲۰۰°C
 • ۹۵/۵
 • اختلاط خشک (Dry blend) با رزین CP-9414 جهت ایجاد سطح مات
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۵

CP-9414

۵۰-۵۵ ۵۰۰۰-۷۰۰۰ ≥۶۷ ۱۰min/۲۰۰°C
 • ۹۰/۱۰
 • اختلاط خشک (Dry blend) با رزین CP-9413 جهت ایجاد سطح مات
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۶ CP-9415 ۳۰-۳۶ ۳۰۰۰-۵۰۰۰ ≥۶۶ ۱۰min/۲۰۰°C
 • مقاومت عالی در برابر آب و هوا
 • جریان پذیری خوب
 • DOI بالا
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۷ CP-9310 ۳۰-۳۶ ۲۵۰۰-۴۰۰۰ ≥۶۵ ۱۰min/۲۰۰°C
 • فیلر پذیری بالا (high wetting)
 • مقاومت عالی در برابر آب و هوا
 • جریان پذیری خوب
 • رزین جهت مصارف عمومی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۸ CP-9311 ۳۰-۳۶ ۳۵۰۰-۵۵۰۰ ≥۶۵ ۱۰min/۲۰۰°C
 • DOI بالا
 • رزین جهت مصارف عمومی
 • جریان پذیری خوب
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۹ CP-9314 ۳۰-۳۶ ۲۵۰۰-۴۵۰۰ ≥۶۵ ۱۰min/۲۰۰°C
 • جریان پذیری خوب
 • رزین جهت مصارف عمومی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۱۰ CP-9210 ۳۰-۳۶ ۲۰۰۰-۴۰۰۰ ≥۶۵ ۱۰min/۲۰۰°C
 • جریان پذیری خوب
 • رزین جهت مصارف عمومی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۱۱ CP-9212 ۳۰-۳۶ ۳۰۰۰-۵۵۰۰ ≥۶۶ ۱۰min/۲۰۰°C
 • رزین جهت مصارف عمومی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۱۲ CP-9213 ۳۰-۳۶ ۲۰۰۰-۴۵۰۰ ≥۶۶ ۱۰min/۲۰۰°C
 • رزین جهت مصارف عمومی
 • اقتصادی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۱۳ CP-9214 ۲۰-۲۵ ۱۵۰۰-۳۰۰۰ ≥۶۵ ۱۰min/۲۰۰°C
 • اقتصادی
 • ۹۵/۵
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
ردیف کد کالا عدد اسیدی

(mgKOH/g)
ویسکوزیته

(mPa.s/۲۰۰°C)
Tg (°C) شرایط پخت مشخصات مشخصات فنی
۱ CP-4410 ۳۰-۳۶ ۳۵۰۰-۵۰۰۰ ≥۶۲ ۱۵min/۱۸۰°C
۱۰min/۲۰۰°C
 • ۹۵/۵
 • مقاومت عالی در برابر آب و هوا
 • جریان پذیری خوب
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۲ CP-4411 ۳۰-۳۶ ۳۰۰۰-۵۰۰۰ ≥۶۲ ۱۵min/۱۸۰°C
۱۰min/۲۰۰°C
 • ۹۵/۵
 • مقاومت عالی در برابر آب و هوا
 • براقیت بالا
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۳ CP-4413 ۲۰-۲۵ ۱۵۰۰-۳۰۰۰ ≥۵۹ ۱۵min/۱۸۰°C
۱۰min/۲۰۰°C
 • ۹۷/۳
 • اختلاط خشک (Dry blend) با رزین CP-4414 جهت ایجاد سطح مات
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۴ CP-4414 ۵۰-۵۵ ۴۰۰۰-۶۰۰۰ ≥۶۲ ۱۵min/۱۸۰°C
۱۰min/۲۰۰°C
 • ۹۰/۱۰
 • اختلاط خشک (Dry blend) با رزین CP-4413 جهت ایجاد سطح مات
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۵

 CP-4310

۳۰-۳۶ ۲۰۰۰-۴۰۰۰ ≥۶۰ ۱۵min/۱۸۰°C
۱۰min/۲۰۰°C
 • ۹۵/۵
 • رزین جهت مصارف عمومی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۶ CP-4210 ۳۰-۳۶ ۱۵۰۰-۳۵۰۰ ≥۶۰ ۱۵min/۱۸۰°C
۱۰min/۲۰۰°C
 • ۹۵/۵
 • رزین جهت مصارف عمومی
 • اقتصادی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
ردیف کد کالا عدد اسیدی

(mgKOH/g)
ویسکوزیته

(mPa.s/۲۰۰°C)
Tg (°C) شرایط پخت مشخصات مشخصات فنی
۱ CP-1510-M ۴۵-۵۵ ۳۵۰۰-۵۵۰۰ ≥۶۰ ۱۵min/۲۰۰°C
 •  ۸۰/۲۰
 • جریان پذیری خوب
 • کیوراسیون متوسط
 • مشخصات مکانیکی خوب
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۲ CP-1310-M ۴۵-۵۵ ۳۰۰۰-۵۰۰۰ ≥۶۰ ۱۵min/۲۰۰°C
 • ۸۰/۲۰
 • جریان پذیری خوب
 • کیوراسیون متوسط
 • مشخصات مکانیکی خوب
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۳ CP-1511-M ۲۵-۳۵ ۳۰۰۰-۵۰۰۰ ≥۶۰ ۱۵min/۲۰۰°C
 • ۸۷/۱۳
 • ویسکوزیته متوسط
 • کیوراسیون متوسط
 • جریان پذیری خوب سطح
 • مشخصات مکانیکی خوب
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۴ CP-1410-M ۲۵-۳۵ ۲۰۰۰-۴۰۰۰ ≥۶۰ ۱۵min/۲۰۰°C
 • ۸۷/۱۳
 • ویسکوزیته پایین
 • کیوراسیون متوسط
 • مقاومت خوب در برابر آب و هوا
 • مشخصات مکانیکی خوب
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۵ CP-1311-M ۲۵-۳۵ ۲۵۰۰-۴۵۰۰ ≥۶۰ ۱۵min/۲۰۰°C
 • ۸۷/۱۳
 • کیوراسیون متوسط
 • جریان پذیری خوب سطح
 • مشخصات مکانیکی خوب
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا

محصولات مرتبط