رزین پلی استر پودری

چکـاد تولید کننده انواع رزین پلی استر، پلی اورتان و پریمید مخصوص تولید رنگ پودری به شرح زیر میباشد.

ثبت سفارش آنلاین
 • رزین پلی استر پودری هیبرید جهت کیوراسیون با رزین اپوکسی (۶۰-۴۰)
 • رزین پلی استر پودری هیبرید جهت کیوراسیون با رزین اپوکسی (۷۰-۳۰)
 • رزین پلی استر پودری مخصوص فضای بیرونی جهت کیوراسیون با TGIC
 • رزین پلی استر پودری جهت کیوراسیون با پریمید
 • رزین پلی اورتان جهت کیوراسیون با هاردنر ایزوسیانات
ردیف کد کالا عدد اسیدی

(mgKOH/g)
ویسکوزیته

(CP@۲۰۰°C)
Tg(°C) شرایط پخت مشخصات مشخصات فنی
۱ CP-6112 ۵۰-۵۵ ۲۰۰۰-۴۰۰۰ ≥۵۹ ۱۵min/۱۸۰°C

۱۰min/۲۰۰°C

 • مناسب برای پوشش های texture
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۲ CP-6114 ۵۰-۵۵ ۱۰۰۰-۲۰۰۰ ≥۵۴ ۱۵min/۱۸۰°C
۱۰min/۲۰۰°C
 • ویسکوزیته پایین
 • فیلر پذیری بالا (High wetting)
 • مناسب برای پوشش های texture
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۳ CP-6310 ۵۰-۵۵ ۲۰۰۰-۴۰۰۰ ≥۵۴ ۱۵min/۱۸۰°C

۱۰min/۲۰۰°C

 • جریان پذیری عالی
 • فیلر پذیری بالا (high wetting)
 • خواص مکانیکی خوب
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۴ CP-6311 ۴۸-۵۳ ۲۰۰۰-۴۰۰۰ ≥۵۵ ۱۵min/۱۸۰°C

۱۰min/۲۰۰°C

 

 • جریان پذیری عالی
 • فیلر پذیری بالا (high wetting)
 • خواص مکانیکی خوب
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۵ CP-6410 ۵۰-۵۵ ۲۵۰۰-۴۵۰۰ ≥۵۴ ۱۵min/۱۸۰°C
۱۰min/۲۰۰°C
 

 • جریان پذیری عالی
 • شارژ پذیری خوب
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا

ردیف کد کالا عدد اسیدی

(mgKOH/g)
ویسکوزیته

(CP@۲۰۰°C)
Tg (°C) شرایط پخت مشخصات مشخصات فنی
۱ CP-7112 ۲۸-۳۴ ۱۰۰۰-۳۵۰۰ ≥۵۴ ۱۰min/۲۰۰°C
 • براقیت بالا
 • فیلر پذیری بالا (high wetting)
 • مناسب برای رنگهای چرمی و چکشی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۲ CP-7117 ۲۸-۳۴ ۱۰۰۰-۳۵۰۰ ≥۵۴ ۱۰min/۲۰۰°C
 • اقتصادی
 • فیلر پذیری بالا (high wetting)
 • مناسب برای رنگهای چرمی و چکشی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۳ CP-7310 ۳۰-۳۶ ۲۰۰۰-۴۵۰۰ ≥۵۶ ۱۰min/۲۰۰°C
 • رزین جهت مصارف عمومی
 • جریان پذیری عالی
 • ویژگیهای مکانیکی عالی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۴ CP-7410 ۳۰-۳۶ ۲۵۰۰-۵۰۰۰ ≥۵۷ ۱۰min/۲۰۰°C
 • رزین جهت مصارف عمومی
 • جریان پذیری عالی
 • ویژگیهای مکانیکی عالی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
ردیف کد کالا عدد اسیدی

(mgKOH/g)
ویسکوزیته

(CP@۲۰۰°C)
Tg(°C) شرایط پخت مشخصات مشخصات فنی
۱ CP-9216 ۳۰-۳۶ ۱۵۰۰-۳۵۰۰ ≥۶۵ ۱۰min/۲۰۰°C
 • اقتصادی
 • مناسب برای رنگ های چرمی و چکشی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۲ CP-9217 ۲۶-۳۱ ۱۱۰۰-۳۰۰۰ ≥۶۴ ۱۰min/۲۰۰°C
 • اقتصادی
 • مناسب برای رنگ های چرمی و چکشی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۳ CP-9218 ۳۰-۳۶ ۱۵۰۰-۳۵۰۰ ≥۶۷ ۱۰min/۲۰۰°C
 • رزین اقتصادی
 • مناسب برای رنگهای چرمی و چکشی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۴ CP-9314 ۲۹-۳۵ ۱۵۰۰-۳۵۰۰ ≥۶۵ ۱۰min/۲۰۰°C
 • جریان پذیری خوب
 • رزین برای مصارف عمومی
 • مقاومت مکانیکی عالی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۵ CP-9409 ۲۹-۳۵ ۲۵۰۰-۴۵۰۰ ≥۶۷ ۱۰min/۲۰۰°C
 • TG بالا
 • جریان پذیری خوب
 • DOl بالا
 • مشخصات مکانیکی عالی
 • مقاومت آب و هوایی خوب
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۶ CP-9410 ۲۹-۳۵ ۳۰۰۰-۶۰۰۰ ≥۶۶ ۱۰min/۲۰۰°C
 • مقاومت آب و هوایی عالی
 • جریان پذیری خوب
 • مشخصات مکانیکی عالی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۷ CP-9411 ۲۹-۳۵ ۳۰۰۰-۵۰۰۰ ≥۶۷ ۱۰min/۲۰۰°C
 • TG بالا
 • جریان پذیری خوب
 • DOI بالا
 • مشخصات مکانیکی عالی
 • مقاومت آب و هوایی عالی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۸ CP-9411-T ۲۹-۳۵ ۲۵۰۰-۴۵۰۰ ≥۶۷ ۱۰min/۲۰۰°C
 • رزین ترایبو
 • جریان پذیری عالی
 • پخت شوندگی متوسط
 • مشخصات مکانیکی عالی
 • مقاومت بالا در برابر آب و هوا
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۹ CP-9413 ۲۰-۲۵ ۳۵۰۰-۵۵۰۰ ≥۶۳ ۱۰min/۲۰۰°C
 • رزین ۹۵/۵
 • اختلاط خشک (Dry blend) با رزین CP-9414 جهت ایجاد سطح مات
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۱۰

CP-9414

۵۰-۵۵ ۵۰۰۰-۷۰۰۰ ≥۶۷ ۱۰min/۲۰۰°C
 • رزین ۹۰/۱۰
 • اختلاط خشک (Dry blend) با رزین CP-9413 جهت ایجاد سطح مات
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۱۱ CP-9420 ۲۹-۳۵ ۳۰۰۰-۵۰۰۰ ≥۶۷ ۱۲min/۲۰۰°C
 • TGبالا
 • جریان پذیری عالی
 • پخت شوندگی آهسته
 • Dol بالا
 • مشخصات مکانیکی خوب
 • مقاومت بالا در برابر آب و هوا
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۱۲ CP-9424 ۲۹-۳۵ ۲۵۰۰-۴۵۰۰ ≥۶۶ ۱۰min/۲۰۰°C
 • رزین TGIC 93/7
 • TG بالا
 • جریان پذیری عالی
 • پخت شوندگی متوسط
 • Dol بالا
 • مشخصات مکانیکی عالی
 • مقاومت بالا در برابر آب و هوا
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۱۳ CP-9610 ۲۷-۳۳ ۱۵۰۰-۳۰۰۰ ≥۶۳ ۱۰min/۲۰۰°C
 • رزین با ماندگاری بالا (Super durable)
 • TG بالا
 • جریان پذیری خوب
 • Dol بالا
 • مقاومت مکانیکی خوب
 • مقاومت آب و هوایی عالی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
ردیف کد کالا عدد اسیدی

(mgKOH/g)
ویسکوزیته

(CP@۲۰۰°C)
Tg (°C) شرایط پخت مشخصات مشخصات فنی
۱

 CP-4110

۳۰-۳۶ ۱۲۰۰-۳۰۰۰ ≥۵۹ ۱۵min/۱۸۰°C
۱۰min/۲۰۰°C
 • جریان پذیری خوب
 • اقتصادی
 • مصارف داخلی
 • مناسب برای رنگهای چرمی و چکشی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۲ CP-4410 ۳۰-۳۶ ۲۰۰۰-۴۰۰۰ ≥۶۰ ۱۵min/۱۸۰°C
۱۰min/۲۰۰°C
 • ۹۵/۵
 • مقاومت عالی در برابر آب و هوا
 • جریان پذیری خوب
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۳ CP-4413 ۲۰-۲۵ ۴۰۰۰-۶۰۰۰ ≥۵۹ ۱۵min/۱۸۰°C
۱۰min/۲۰۰°C
 • ۹۷/۳
 • اختلاط خشک (Dry blend) با رزین CP-4414 جهت ایجاد سطح مات
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۴ CP-4414 ۵۰-۵۵ ۱۵۰۰-۳۰۰۰ ≥۶۲ ۱۵min/۱۸۰°C
۱۰min/۲۰۰°C
 • ۹۳/۷
 • اختلاط خشک (Dry blend) با رزین CP-4413 جهت ایجاد سطح مات
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
ردیف کد کالا عدد اسیدی

(mgKOH/g)
ویسکوزیته

(CP@۲۰۰°C)
Tg (°C) شرایط پخت مشخصات مشخصات فنی
۱

 CP-1221

۲۶-۳۶ ۵۰۰۰-۱۰۰۰۰ ≥۶۹ ۱۰min/۲۰۰°C
 • نسبت رزین به هاردنر 87/13
 • مناسب برای رنگ های چرمی و چکشی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۲ CP-1310 ۳۰-۴۵ ۳۰۰۰-۶۰۰۰ ≥۶۵ ۱۰min/۲۰۰°C
 • نسبت رزین به هاردنر 80/20
 • جریان پذیری خوب
 • ویژگیهای مکانیکی عالی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۳ CP-1320 ۲۵-۳۵ ۶۰۰۰-۱۰۰۰۰ ≥۶۵ ۱۰min/۲۰۰°C
 • نسبت رزین به هاردنر 87/13
 • Polyol-polyester
 • پخت شوندگی متوسط
 • مناسب برای هدف خاص (چسب ها و الاستومرها )
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۴ CP-1410 ۳۰-۴۵ ۴۰۰۰-۷۰۰۰ ≥۶۳ ۱۰min/۲۰۰°C
 • نسبت رزین به هاردنر 80/20
 • جریان پذیری خوب
 • مناسب برای پوشش های شفاف
 • ویژگیهای مکانیکی عالی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا

محصولات مرتبط