رزین پلی استر پودری

چکـاد تولید کننده انواع رزین پلی استر، پلی اورتان و پریمید مخصوص تولید رنگ پودری میباشد.

 • رزین پلی استر پودری هیبرید جهت کیوراسیون با رزین اپوکسی (۵۰-۵۰)
 • رزین پلی استر پودری هیبرید جهت کیوراسیون با رزین اپوکسی (۴۰-۶۰)
 • رزین پلی استر پودری هیبرید جهت کیوراسیون با رزین اپوکسی (۳۰-۷۰)
 • رزین پلی استر پودری مخصوص فضای بیرونی جهت کیوراسیون با TGIC
 • رزین پلی اورتان هیدروکسیل جهت کیوراسیون با ایزوسیانات
ردیف کد کالا عدد اسیدی

(mgKOH/g)
ویسکوزیته

(mPa.s/۲۰۰°C)
Tg (°C) 
شرایط پخت Tribo مشخصات مشخصات فنی
۱ CP-5410 ۶۸-۷۵ ۳۰۰۰-۶۰۰۰ ≥۵۲ ۱۵min/۱۸۰ °C
 • ویسکوزیته متوسط
 • جریان پذیری خوب
 • رزین جهت مصارف عمومی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۲ CP-5310 ۶۸-۷۵  ۱۵۰۰-۳۵۰۰ ≥۵۰ ۱۵min/۱۸۰ °C
 • ویسکوزیته پایین
 • فیلر پذیری بالا (high wetting)
 • جریان پذیری خوب سطح
 • مشخصات مکانیکی خوب
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۳ CP-5310-T ۶۸-۷۵  ۱۵۰۰-۳۵۰۰ ≥۵۰ ۱۵min/۱۸۰ °C
 • Tribo مدل CP-5011
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
ردیف کد کالا عدد اسیدی

(mgKOH/g)
ویسکوزیته

(mPa.s/۲۰۰°C)
Tg(°C) شرایط پخت Tribo مشخصات مشخصات فنی
۱ CP-6410-C ۵۰-۵۵ ۲۵۰۰-۴۵۰۰ ≥۵۴ ۱۵min/۱۸۰°C
 • ویسکوزیته متوسط
 • جریان پذیری خوب
 • رزین جهت مصارف عمومی
 • شارژ پذیری خوب
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۲ CP-6310 ۵۲-۵۸ ۲۰۰۰-۴۰۰۰ ≥۵۴ ۱۰min/۲۰۰°C
 • جریان پذیری خوب
 • فیلر پذیری بالا (high wetting)
 • جریان پذیری خوب سطح
 • مشخصات مکانیکی خوب
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۳ CP-6310-T ۵۲-۵۸ ۲۰۰۰-۴۰۰۰ ≥۵۴ ۱۰min/۲۰۰°C
 • Tribo مدل CP-6310
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۴ CP-6210 ۵۰-۵۵ ۱۹۰۰-۳۹۰۰ ≥۵۹ ۱۰min/۲۰۰°C
 • اقتصادی
 • فیلر پذیری بالا (high wetting)
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۵ CP-6110 ۵۰-۵۵ ۱۹۰۰-۳۹۰۰ ≥۶۰ ۱۰min/۲۰۰°C
 • مقرون به صرفه
 • جریان پذیری خوب
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا

ردیف کد کالا عدد اسیدی

(mgKOH/g)
ویسکوزیته

(mPa.s/۲۰۰°C)
Tg (°C) شرایط پخت Tribo مشخصات مشخصات فنی
۱ CP-7410 ۳۰-۳۶ ۳۰۰۰-۵۰۰۰ ≥۵۷ ۱۰min/۲۰۰°C
 • رزین جهت مصارف عمومی
 • مشخصات مکانیکی عالی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۲ CP-7310 ۳۰-۳۶ ۲۰۰۰-۴۰۰۰ ≥۵۴ ۱۰min/۲۰۰°C
 • فیلر پذیری بالا (high wetting)
 • جریان پذیری عالی
 • مقاومت مناسب در برابر آب و هوا
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۳ CP-7310-T ۳۰-۳۶ ۲۰۰۰-۴۰۰۰ ≥۵۴ ۱۰min/۲۰۰°C
 • مدل Tribo از CP-7310
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۴ CP-7320 ۳۰-۳۶ ۲۵۰۰-۴۵۰۰ ≥۵۴ ۱۰min/۲۰۰°C
 • بدون TMA
 • فیلر پذیری بالا (high wetting)
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۵

CP-7320-T

۳۰-۳۶ ۲۵۰۰-۴۵۰۰ ≥۵۴ ۱۰min/۲۰۰°C
 • بدون TMA
 • مدل Tribo از CP-7320
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۶ CP-7210 ۳۰-۳۶ ۲۰۰۰-۴۰۰۰ ≥۵۵ ۱۰min/۲۰۰°C
 • اقتصادی
 • فیلر پذیری بالا (high wetting)
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
ردیف کد کالا عدد اسیدی

(mgKOH/g)
ویسکوزیته

(mPa.s/۲۰۰°C)
Tg(°C) شرایط پخت Tribo مشخصات مشخصات فنی
۱ CP-9410-S ۲۹-۳۵ ۴۰۰۰-۶۰۰۰ ≥۶۶ ۱۲min/۲۰۰°C
 • مقاومت عالی در برابر آب و هوا
 • جریان پذیری خوب
 • کیوراسیون کند
 • مشخصات مکانیکی عالی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۲ CP-9411 ۲۹-۳۵ ۳۵۰۰-۵۵۰۰ ≥۶۷ ۱۰min/۲۰۰°C
 • TG بالا
 • جریان پذیری خوب
 • کیوراسیون متوسط
 • DOI بالا
 • مشخصات مکانیکی عالی
 • مقاومت بالا در برابر آب و هوا
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۳ CP-9412 ۲۹-۳۵ ۳۵۰۰-۵۵۰۰ ≥۶۵ ۱۰min/۲۰۰°C
 • مقاومت عالی در برابر آب و هوا
 • جریان پذیری خوب
 • شارژ پذیری عالی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۴ CP-9413 ۲۰-۲۵ ۳۵۰۰-۵۵۰۰ ≥۶۳ ۱۰min/۲۰۰°C
 • اختلاط خشک (Dry blend) با رزین CP-9414
  جهت ایجاد سطح مات
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۵

CP-9414

۵۰-۵۵ ۵۰۰۰-۷۰۰۰ ≥۶۷ ۱۰min/۲۰۰°C
 • اختلاط خشک (Dry blend) با رزین CP-9413
  جهت ایجاد سطح مات
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۶ CP-9415 ۲۸-۳۲ ۳۰۰۰-۵۰۰۰ ≥۶۴ ۱۰min/۲۰۰°C
 • مقاومت عالی در برابر آب و هوا
 • جریان پذیری خوب
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۷ CP-9210 ۲۲-۲۷ ۲۰۰۰-۴۰۰۰ ≥۶۵ ۱۰min/۲۰۰°C
 • فیلر پذیری بالا (high wetting)
 • مناسب برای فضای داخلی
 • مقرون به صرفه
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۸ CP-9211 ۲۲-۲۷ ۳۵۰۰-۵۵۰۰ ≥۶۵ ۱۰min/۲۰۰°C
 • ارائه دهنده سطوح افکت دار
 • مناسب برای فضای داخلی
 • مقرون به صرفه
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
ردیف کد کالا عدد اسیدی

(mgKOH/g)
ویسکوزیته

(mPa.s/۲۰۰°C)
Tg (°C) شرایط پخت Tribo مشخصات مشخصات فنی
۱ CP-1510-M ۴۵-۵۵ ۳۵۰۰-۵۵۰۰ ≥۶۰ ۱۵min/۲۰۰°C
 • رزین ۸۰/۲۰
 • جریان پذیری خوب
 • کیوراسیون متوسط
 • مشخصات مکانیکی خوب
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۲ CP-1310-M ۴۵-۵۵ ۳۰۰۰-۵۰۰۰ ≥۶۰ ۱۵min/۲۰۰°C
 • رزین ۸۰/۲۰
 • جریان پذیری خوب
 • کیوراسیون متوسط
 • مشخصات مکانیکی خوب
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۳ CP-1511-M ۲۵-۳۵ ۳۰۰۰-۵۰۰۰ ≥۶۰ ۱۵min/۲۰۰°C
 • رزین ۸۷/۱۳
 • ویسکوزیته متوسط
 • کیوراسیون متوسط
 • جریان پذیری خوب سطح
 • مشخصات مکانیکی خوب
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۴ CP-1410-M ۲۵-۳۵ ۲۰۰۰-۴۰۰۰ ≥۶۰ ۱۵min/۲۰۰°C
 • رزین ۸۷/۱۳
 • ویسکوزیته پایین
 • کیوراسیون متوسط
 • مقاومت خوب در برابر آب و هوا
 • مشخصات مکانیکی خوب
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۵ CP-1311-M ۲۵-۳۵ ۲۵۰۰-۴۵۰۰ ≥۶۰ ۱۵min/۲۰۰°C
 • رزین ۸۷/۱۳
 • کیوراسیون متوسط
 • جریان پذیری خوب سطح
 • مشخصات مکانیکی خوب
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا

محصولات مرتبط