رزین پلی استر پودری

چکـاد تولید کننده انواع رزین پلی استر، پلی اورتان و پریمید مخصوص تولید رنگ پودری به شرح زیر میباشد.

ثبت سفارش آنلاین
 • رزین پلی استر پودری هیبرید جهت کیوراسیون با رزین اپوکسی (۵۰-۵۰)
 • رزین پلی استر پودری هیبرید جهت کیوراسیون با رزین اپوکسی (۶۰-۴۰)
 • رزین پلی استر پودری هیبرید جهت کیوراسیون با رزین اپوکسی (۷۰-۳۰)
 • رزین پلی استر پودری مخصوص فضای بیرونی جهت کیوراسیون با TGIC
 • رزین پلی استر پودری جهت کیوراسیون با پریمید
ردیف کد کالا عدد اسیدی

(mgKOH/g)
ویسکوزیته

(mPa.s/۲۰۰°C)
Tg (°C) 
شرایط پخت مشخصات مشخصات فنی
۱ CP-5410 ۶۸-۷۵ ۳۰۰۰-۶۰۰۰ ≥۵۴ ۱۰min/۲۰۰ °C
 • ویسکوزیته متوسط
 • جریان پذیری خوب
 • رزین جهت مصارف عمومی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۲ CP-5310 ۶۸-۷۵  ۱۵۰۰-۳۵۰۰ ≥۵۳ ۱۰min/۲۰۰ °C
 • ویسکوزیته پایین
 • فیلر پذیری بالا (high wetting)
 • جریان پذیری خوب سطح
 • مشخصات مکانیکی خوب
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
ردیف کد کالا عدد اسیدی

(mgKOH/g)
ویسکوزیته

(mPa.s/۲۰۰°C)
Tg(°C) شرایط پخت مشخصات مشخصات فنی
۱ CP-6410 ۵۰-۵۵ ۲۵۰۰-۴۵۰۰ ≥۵۴ ۱۰min/۲۰۰ °C
 • ویسکوزیته متوسط
 • جریان پذیری خوب
 • رزین جهت مصارف عمومی
 • شارژ پذیری خوب
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۲ CP-6310 ۵۲-۵۸ ۲۰۰۰-۴۰۰۰ ≥۵۴ ۱۰min/۲۰۰°C
 • جریان پذیری خوب
 • فیلر پذیری بالا (high wetting)
 • جریان پذیری خوب سطح
 • مشخصات مکانیکی خوب
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۳ CP-6211 ۵۰-۵۵ ۸۰۰-۲۰۰۰ ≥۵۴ ۱۰min/۲۰۰°C
 • کاربری عمومی
 • مناسب برای رنگهای ساده، براق و نیمه براق
 • مقاومت مکانیکی عالی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۴ CP-6114 ۵۰-۵۵ ۱۰۰۰-۲۰۰۰ ≥۵۴ ۱۰min/۲۰۰°C
 • ویسکوزیته پایین
 • فیلر پذیری بالا (High wetting)
 • مناسب برای پوشش های بافت دار
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۵ CP-6010 ۵۰-۵۵ ۵۰۰-۱۵۰۰ ≥۵۲ ۱۰min/۲۰۰°C
 • کاربری عمومی
 • کاربری ویژه مناسب رنگهای چرمی و چکشی
 • مقاومت مکانیکی عالی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۶ CP-6011 ۵۰-۵۵ ۸۰۰-۱۲۰۰ ≥۵۲ ۱۰min/۲۰۰°C
 • کاربری عمومی
 • مقاومت مکانیکی عالی
 • مناسب رنگهای چرمی، چکشی و سنباده ای
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا

ردیف کد کالا عدد اسیدی

(mgKOH/g)
ویسکوزیته

(mPa.s/۲۰۰°C)
Tg (°C) شرایط پخت مشخصات مشخصات فنی
۱ CP-7410 ۳۰-۳۶ ۳۰۰۰-۵۰۰۰ ≥۵۷ ۱۰min/۲۰۰°C
 • رزین جهت مصارف عمومی
 • جریان پذیری عالی
 • مشخصات مکانیکی عالی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۲ CP-7310 ۳۰-۳۶ ۲۰۰۰-۴۰۰۰ ≥۵۴ ۱۰min/۲۰۰°C
 • فیلر پذیری بالا (high wetting)
 • جریان پذیری عالی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۳ CP-7320 ۳۰-۳۶ ۳۰۰۰-۵۰۰۰ ≥۵۴ ۱۰min/۲۰۰°C
 • بدون TMA
 • فیلر پذیری بالا (high wetting)
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۴ CP-7210 ۳۰-۳۶ ۲۰۰۰-۴۰۰۰ ≥۵۴ ۱۰min/۲۰۰°C
 • اقتصادی
 • فیلر پذیری بالا (high wetting)
 • مناسب برای پوشش های بافت دار
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۵ CP-7122 ۳۰-۳۶ ۱۵۰۰-۳۵۰۰ ≥۵۵ ۱۰min/۲۰۰°C
 • کاربری مصارف عمومی
 • پخت شوندگی متوسط
 • مناسب برای تولید رنگهای براق و رنگهای چرمی چکشی
 • مقاومت مکانیکی عالی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
ردیف کد کالا عدد اسیدی

(mgKOH/g)
ویسکوزیته

(mPa.s/۲۰۰°C)
Tg(°C) شرایط پخت مشخصات مشخصات فنی
۱ CP-9410 ۲۹-۳۵ ۴۰۰۰-۶۰۰۰ ≥۶۶ ۱۲min/۲۰۰°C
 • مقاومت عالی در برابر آب و هوا
 • جریان پذیری خوب
 • کیوراسیون کند
 • مشخصات مکانیکی عالی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۲ CP-9411 ۲۹-۳۵ ۳۰۰۰-۵۰۰۰ ≥۶۷ ۱۰min/۲۰۰°C
 • TG بالا
 • جریان پذیری خوب
 • کیوراسیون متوسط
 • DOI بالا
 • مشخصات مکانیکی عالی
 • مقاومت بالا در برابر آب و هوا
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۳ CP-9412 ۲۹-۳۵ ۳۰۰۰-۴۵۰۰ ≥۶۵ ۱۰min/۲۰۰°C
 • مقاومت عالی در برابر آب و هوا
 • جریان پذیری خوب
 • شارژ پذیری عالی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۴ CP-9413 ۲۰-۲۵ ۳۵۰۰-۵۵۰۰ ≥۶۳ ۱۰min/۲۰۰°C
 • ۹۵/۵
 • اختلاط خشک (Dry blend) با رزین CP-9414 جهت ایجاد سطح مات
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۵

CP-9414

۵۰-۵۵ ۵۰۰۰-۷۰۰۰ ≥۶۷ ۱۰min/۲۰۰°C
 • ۹۰/۱۰
 • اختلاط خشک (Dry blend) با رزین CP-9413 جهت ایجاد سطح مات
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۶ CP-9415 ۲۸-۳۲ ۳۰۰۰-۵۰۰۰ ≥۶۴ ۱۰min/۲۰۰°C
 • مقاومت عالی در برابر آب و هوا
 • جریان پذیری خوب
 • DOI بالا
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۷ CP-9314 ۲۹-۳۵ ۱۵۰۰-۳۵۰۰ ≥۶۵ ۱۰min/۲۰۰°C
 • جریان پذیری خوب
 • رزین برای مصارف عمومی
 • مناسب برای رنگهای چرمی و چکشی
 • مقاومت مکانیکی عالی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۸ CP-9215 ۲۶-۳۱ ۱۱۰۰-۳۰۰۰ ≥۶۳ ۱۰min/۲۰۰°C
 • اقتصادی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۹ CP-9216 ۳۰-۳۶ ۱۵۰۰-۳۰۰۰ ≥۶۵ ۱۰min/۲۰۰°C
 • اقتصادی
 • مناسب برای رنگ های چرمی و چکشی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۱۰ CP-9217 ۲۶-۳۱ ۱۱۰۰-۳۰۰۰ ≥۶۵ ۱۰min/۲۰۰°C
 • اقتصادی
 • مناسب برای رنگ های چرمی و چکشی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
ردیف کد کالا عدد اسیدی

(mgKOH/g)
ویسکوزیته

(mPa.s/۲۰۰°C)
Tg (°C) شرایط پخت مشخصات مشخصات فنی
۱ CP-4410 ۳۰-۳۶ ۲۰۰۰-۴۰۰۰ ≥۶۰ ۱۵min/۱۸۰°C
۱۰min/۲۰۰°C
 • ۹۵/۵
 • مقاومت عالی در برابر آب و هوا
 • جریان پذیری خوب
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۲ CP-4413 ۲۰-۲۵ ۴۰۰۰-۶۰۰۰ ≥۵۹ ۱۵min/۱۸۰°C
۱۰min/۲۰۰°C
 • ۹۷/۳
 • اختلاط خشک (Dry blend) با رزین CP-4414 جهت ایجاد سطح مات
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۳ CP-4414 ۵۰-۵۵ ۱۵۰۰-۳۰۰۰ ≥۶۲ ۱۵min/۱۸۰°C
۱۰min/۲۰۰°C
 • ۹۳/۷
 • اختلاط خشک (Dry blend) با رزین CP-4413 جهت ایجاد سطح مات
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۴

 CP-4111

۲۹-۳۵ ۱۰۰۰-۲۵۰۰ ≥۵۵ ۱۵min/۱۸۰°C
۱۰min/۲۰۰°C
 • خواص مکانیکی عالی
 • مناسب برای رنگهای چرمی و چکشی
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا

محصولات مرتبط