رزین-پلی-استر-پودری-رزین-پلی-استر-هیبرید-چکاد-شیمی-پوشش-کالا

رزین پلی استر پودری

شرکت شیمی پوشش کالا (چکـاد) تامین کننده انواع رزین پلی استر مخصوص تولید رنگ پودری از شرکت شنجیان می باشد.

– رزین پلی استر پودری هیبرید جهت کیوراسیون با رزین اپوکسی (۵۰-۵۰)

– رزین پلی استر هیبرید جهت کیوراسیون با رزین اپوکسی (۴۰-۶۰)

– رزین پلی استر هیبرید جهت کیوراسیون با رزین اپوکسی (۳۰-۷۰)

– رزین پلی استر پودری مخصوص فضای بیرونی جهت کیوراسیون با TGIC

– رزین پلی اورتان هیدروکسیل جهت کیوراسیون با ایزوسیانات

– رزین پلی استر پودری جهت کیوراسیون با پریمید

ردیف کد کالا عدد اسیدی

(mgKOH/g)
ویسکوزیته

(mPa.s/۲۰۰°C)
Tg (°C) 
شرایط پخت Tribo OB مشخصات
۱ SJ3A ۷۰-۸۰ ۴۵۰۰-۸۰۰۰ ≥۵۳ ۱۵min/۱۸۰ °C
 •  مقاوم در برابر حلال ها
 • انعطاف پذیری خوب
 • سختی خوب
۲ SJ3AT ۶۸-۷۵ ۳۰۰۰-۶۰۰۰ ≥۵۱ ۱۵min/۱۷۰ °C
 • خصوصیات مکانیکی عالی
 • براقیت بالا
 • سرعت کیوراسیون متوسط
۳ SJ3B ۶۸-۷۵ ۳۰۰۰-۶۰۰۰ ≥۵۳ ۱۵min/۱۸۰ °C
 • رزین جهت مصارف عمومی
 • جریان پذیری خوب
 • مناسب برای رنگ نیمه مات
۴ SJ3C ۶۸-۷۵ ۳۵۰۰-۵۵۰۰ ≥۵۳ ۱۵min/۱۸۰ °C
 • به صرفه از نظر افتصادی
 • رزین با مشخصات متوسط
۵

SJ3D

۷۰-۸۰ ۴۰۰۰-۷۰۰۰ ≥۵۲ ۱۵min/۱۸۰ °C
 • براقیت بالا
 • مقاومت عالی در برابر آب جوش
 • انعطاف پذیری خوب
۶ SJ3F ۷۰-۸۰ ۳۰۰۰-۶۰۰۰ ≥۵۳ ۱۵min/۱۸۰°C
 • رزین جهت مصارف عمومی
 • براقیت بالا
 • جریان پذیری عالی
۷ SJ3511 ۷۰-۸۰ ۲۵۰۰-۵۵۰۰ ≥۶۱ ۱۵min/۱۸۰°C
 • ضد خَش
 • TG بالا
 • سختی خوب
۸ SJ3800 ۲۵۰-۳۰۰ ۵۰۰-۲۵۰۰ ≥۴۸
 • عدد اسیدی بالا
 • مناسب برای ایجاد سطح مات
ردیف کد کالا عدد اسیدی

(mgKOH/g)
ویسکوزیته

(mPa.s/۲۰۰°C)
Tg(°C) شرایط پخت Tribo OB مشخصات
۱ SJ5A ۴۵-۵۵ ۴۰۰۰-۶۵۰۰ ≥۵۳ ۱۵min/۱۸۰°C
 • مناسب برای لوازم الکتریکی خانگی
 • مناسب برای رنگ های تکسچری
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۲ SJ5B ۴۵-۵۵ ۲۵۰۰-۴۵۰۰ ≥۵۱ ۱۵min/۱۸۰°C
 • مشخصات مکانیکی عالی
 • جریان پذیری خوب
۳ SJ-6801 ۴۵-۵۵ ۲۰۰۰-۴۵۰۰ ≥۵۶ ۱۵min/۱۸۰°C
 • جریان پذیری خوب
 • مقاومت مکانیکی بالا
 • ثبات انبارداری خوب
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۴ SJ5C ۴۵-۵۵ ۵۵۰۰-۸۰۰۰ ≥۵۶ ۱۰-۱۵min/۱۸۰°C
 • براقیت بالا
 • مقاومت عالی در برابر آب جوش
 • مقاومت مکانیکی عالی
۵ SJ5CT ۴۵-۵۵ ۲۵۰۰-۴۵۰۰ ≥۵۲ ۱۵min/۱۸۰°C
 • رزین جهت مصارف عمومی
 • به صرفه از نظر اقتصادی
۶ SJ6222 ۴۵-۵۵ ۱۵۰۰-۳۵۰۰ ≥۵۲ ۱۵min/۱۸۰°C
 • مقاومت مکانیکی عالی
 • جریان پذیری بسیار خوب
 • مقاوم به زردگرایی
۷ SJ6400 ۴۵-۵۵ ۲۰۰۰-۴۰۰۰ ≥۵۲ ۱۰min/۱۸۰°C
 • رزین جهت مصارف عمومی
۸

SJ6400DT

۴۵-۵۵ ۲۰۰۰-۴۰۰۰ ≥۵۲ ۱۰min/۱۸۰°C
 • Tribo مدل SJ۶۴۰۰
۹ SJ6711 ۴۵-۵۵ ۲۰۰۰-۴۵۰۰ ≥۵۴ ۱۵min/۱۶۰°C

 

۲۰min/۱۵۰°C

۳۰min/۱۴۰°C

 • قابلیت کیوراسیون سریع در دمای پایین
 • مقاومت مکانیکی خوب
۱۰ SJ6722 ۴۵-۵۵ ۲۰۰۰-۴۰۰۰ ≥۵۱ ۲۰min/۱۶۰°C
 • قابلیت پخت در دمای پایین
 • مقاومت مکانیکی خوب
۱۱ SJ6800 ۴۵-۵۵ ۵۸۰۰-۸۸۰۰ ≥۶۱ ۱۵min/۱۸۰°C
 • بالا TG
 • مقاومت مکانیکی خوب

ردیف کد کالا عدد اسیدی

(mgKOH/g)
ویسکوزیته

(mPa.s/۲۰۰°C)
Tg (°C) شرایط پخت Tribo OB مشخصات
۱ SJ6A ۳۳-۳۸ ۳۰۰۰-۶۰۰۰ ≥۵۱ ۱۵min/۱۸۰°C
 • مناسب برای رنگهای نیمه مات
 • جریان پذیری خوب
 • مقاومت مکانیکی بالا
۲ SJ6B ۳۰-۳۶ ۳۵۰۰-۵۵۰۰ ≥۵۲ ۱۵min/۱۸۰°C
 • مقاومت خوب در برابر آب جوش
 • مقاومت مکانیکی خوب
 • مناسب برای رنگهای تکسچری
۳ SJ6BDT ۳۰-۳۶ ۳۵۰۰-۵۵۰۰ ≥۵۲ ۱۵min/۱۸۰°C
 • مدل Tribo از SJ۶B
۴ SJ6BT ۳۰-۳۵ ۲۵۰۰-۴۵۰۰ ≥۵۴ ۱۵min/۱۸۰°C
 • انعطاف پذیری خوب
 • مقاوم به ضربه
۵

SJ7411

۲۸-۳۵ ۳۵۰۰-۶۰۰۰ ≥۵۵ ۱۵min/۱۸۰°C
 • رزین جهت مصارف عمومی
۶ SJ7411DT ۲۸-۳۵ ۳۵۰۰-۶۰۰۰ ≥۵۵ ۱۵min/۱۸۰°C
 • مدل Tribo از SJ۷۴۱۱
۷ SJ7202-4 ۳۰-۳۶ ۴۵۰۰-۶۵۰۰ ≥۵۷ ۱۰min/۲۰۰°C
 • سرعت پخت پایین
 • جریان پذیری خوب
 • مقاوم به زرد شدگی
 • ثبات انبارداری خوب
مشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۸ SJ7800 ۳۰-۳۵ ۵۰۰۰-۸۰۰۰ ≥۶۱ ۱۵min/۱۸۰°C
 • بالا TG
 • مقاومت مکانیکی خوب
 • ثبات خوب در انبارداری
ردیف کد کالا عدد اسیدی

(mgKOH/g)
ویسکوزیته

(mPa.s/۲۰۰°C)
Tg(°C) شرایط پخت Tribo OB مشخصات
۱ SJ4C ۳۰-۳۶ ۴۰۰۰-۶۰۰۰ ≥۶۱ ۱۰min/۲۰۰°C
 • رزین ۹۳/۷
 • جریان پذیری خوب
 • ماندگاری خوب برای فضای بیرونی
۲ SJ4E ۳۰-۳۶ ۶۰۰۰-۸۰۰۰ ≥۶۵ ۱۰min/۲۰۰°C
 • رزین ۹۳/۷
 • مشخصات کلی عالی
 • مناسب برای آلومینیوم پروفایل
۳ SJ4ET ۲۹-۳۴ ۴۵۰۰-۶۵۰۰ ≥۶۲ ۱۰-۱۵min/۲۰۰°C
 • رزین۹۳/۷
 • جریان پذیری بسیار عالی
 • – مقاومت مکانیکی خیلی خوب
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
۴ SJ4ETDT ۲۹-۳۴ ۴۵۰۰-۶۵۰۰ ≥۶۲ ۱۰min/۲۰۰°C
 • مدل Tribo از SJ۴ET
۵

SJ4G

۱۷-۲۳ ۶۰۰۰-۸۵۰۰ ≥۵۷ ۱۰min/۲۰۰°C
 • رزین ۹۶/۴
 • عدد اسیدی پایین
 • مناسب برای مات کنندگی در ترکیب با SJ۴H در سیستم Dry blend
۶ SJ4H ۴۸-۵۵ ۵۰۰۰-۷۰۰۰ ≥۶۵ ۱۰min/۲۰۰°C
 • رزین ۹۰/۱۰
 • عدد اسیدی بالا
 • مناسب برای مات کنندگی در ترکیب با SJ۴G در سیستم Dry blend
۷ SJ4211 ۲۹-۳۵ ۴۵۰۰-۶۵۰۰ ≥۶۲ ۱۰min/۲۰۰°C
 • رزین ۹۳/۷
 • مقاومت مکانیکی خوب
 • ماندگاری عالی در فضای بیرونی
۸ SJ4222 ۳۵-۴۰ ۲۵۰۰-۴۵۰۰ ≥۶۰ ۱۰min/۲۰۰°C
 • رزین ۹۳/۷
 • جریان پذیری بسیار عالی
 • مناسب برای اعمال نازک فیلم
 • ماندگاری عالی در فضای بیرونی
۹ SJ4223 ۴۰-۴۵ ۲۰۰۰-۴۰۰۰ ≥۶۱ ۱۰min/۲۰۰°C
 • رزین ۹۲/۸
 • جریان پذیری خوب
 • مقاومت مکانیکی عالی
 • طول عمر بالا
۱۰ SJ4401 ۲۸-۳۲ ۵۵۰۰-۷۵۰۰ ≥۶۳ ۱۰min/۲۰۰°C
 • رزین ۹۴/۶
 • رزین جهت مصارف عمومی
 • مقاومت مکانیکی عالی
۱۱ SJ4522 ۲۹-۳۴ ۴۵۰۰-۶۵۰۰ ≥۶۲ ۱۰-۱۵min/۲۰۰°C
 • رزین ۹۳/۷
 • جریان پذیری خوب
 • مقاومت خوب نسبت به زردگرایی
 • مقاومت مکانیکی عالی
۱۲ SJ4588 ۳۰-۳۶ ۵۰۰۰-۷۰۰۰ ≥۶۳ ۱۵min/۲۰۰°C
 • رزین ۹۳/۷
 • ماندگاری بسیار عالی
۱۳ SJ4700 ۳۳-۳۸ ۳۰۰۰-۵۰۰۰ ≥۶۰ ۱۵min/۱۶۰°C
 • رزین ۹۳/۷
 • قابلیت پخت در دمای پایین
 • مقاومت مکانیکی عالی
 • جریان پذیری خوب
۱۴ SJ4800 ۲۳-۲۸ ۴۸۰۰-۶۸۰۰ ≥۶۰ ۲۰min/۲۰۰°C
 • رزین ۹۵/۵
 • سرعت واکنش پذیری پایین
 • نیاز به مصرف بسیار کم TGIC در فرمولاسیون
۱۵ SJ4811 ۴۸-۵۵ ۴۵۰۰-۶۵۰۰ ≥۶۸ ۱۰min/۲۰۰°C
 • رزین ۹۰/۱۰
 • TG بالا
 • مشخصات کلی خوب
۱۶ SJ4855 ۲۹-۳۵ ۳۵۰۰-۶۰۰۰ ≥۶۰ ۱۰min/۲۰۰°C
 • رزین ۹۳/۷
 • جریان پذیری و مقاومت مکانیکی خوب
 • ماندگاری خوب در فضای بیرونی
 • مقاومت بالا به حرارت و زردگرایی
۱۷ SJ4866 ۲۹-۳۵ ۵۵۰۰-۷۵۰۰ ≥۶۷ ۱۰min/۲۰۰°C
 • رزین ۹۳/۷
 • TG بالا
 • براقیت بالا
 • جریان پذیری خوب
 • ماندگاری بالا در فضای بیرونی
۱۸ SJ4866DT ۲۹-۳۵ ۵۵۰۰-۷۵۰۰ ≥۶۷ ۱۰min/۲۰۰°C
 • مدل Tribo از SJ۴۸۶۶
ردیف کد کالا عدد اسیدی

(mgKOH/g)
ویسکوزیته

(mPa.s/۲۰۰°C)
Tg (°C) شرایط پخت Tribo OB مشخصات
۱ SJ1100 ۳۰-۴۵ ۴۰۰۰-۷۰۰۰ ≥۶۲ ۱۰min/۲۰۰°C
 • رزین ۸۰/۲۰
 • سختی بالا
 • جریان پذیری خوب
 • مناسب برای رنگهای شفاف
۲ SJ1200 ۹۰-۱۲۰ ۳۰۰۰-۶۰۰۰ ≥۵۱ ۱۵min/۲۰۰°C
 • رزین ۶۵/۳۵
 • میزان متوسط OH
 • جریان پذیری خوب
۳ SJ1800 ۱۷۰-۲۲۰ ۱۵۰۰-۴۵۰۰ ۱۵min/۲۰۰°C
 • رزین ۵۰/۵۰
 • میزان بالای OH
 • مقاومت مکانیکی خوب
ردیف کد کالا عدد اسیدی

(mgKOH/g)
ویسکوزیته

(mPa.s/۲۰۰°C)
Tg (°C) شرایط پخت Tribo OB مشخصات
۱ SJ4B ۲۸-۳۲ ۴۰۰۰-۶۰۰۰ ≥۶۱ ۱۰min/۱۸۰°C
 • رزین ۹۵/۵
 • رزین جهت مصارف عمومی
 • جریان پذیری و مقاومت خوب مکانیکی
۲ SJ4D ۲۸-۳۲ ۷۵۰۰-۹۵۰۰ ≥۵۹ ۱۰min/۱۸۰°C
 • رزین ۹۵/۵
 • سطح خوب بعد از کسیوراسیون
 • مقاومت خوب نسبت به زرد گرایی
۳ SJ5100 ۲۸-۳۲ ۳۵۰۰-۵۵۰۰ ≥۵۹ ۱۰min/۱۸۰°C
 • رزین ۹۵/۵
 • براقیت خیلی خوب
 • مقاومت بالا در فضای بیرونی
 • جریان پذیری خوب
۴ SJ5101 ۲۳-۲۷ ۴۵۰۰-۶۵۰۰ ≥۵۷ ۱۰min/۱۸۰°C
 • رزین ۹۶/۴
 • مناسب برای پوشش با ضخامت بالا
 • کارایی بسیار خوب
 • جریان پذیری خوب
۵

SJ5122

۲۸-۳۲ ۳۰۰۰-۵۰۰۰ ≥۵۷ ۱۰min/۱۸۰°C
 • رزین ۹۵/۵
 • جریان پذیری خوب
 • ماندگاری خوب در فضای بیرونی
۶ SJ5122-DT ۲۸-۳۲ ۳۰۰۰-۵۰۰۰ ≥۵۷ ۱۰min/۱۸۰°C
 • مدل Tribo از SJ۵۱۲۲
۷ SJ5588 ۲۸-۳۲ ۶۰۰۰-۸۰۰۰ ≥۶۰ ۱۵min/۱۸۰°C
 • رزین ۹۵/۵
 • رزین با ماندگاری بسیار بالا
۸ SJ5700 ۲۸-۳۳ ۳۰۰۰-۶۰۰۰ ≥۵۵ ۱۵min/۱۶۰°C
 • رزین ۹۵/۵
 • مقاومت مکانیکی خوب
 • قابلیت پخت در دمای پایین
 • ماندگاری بالا در فضای بیرونی
۹ SJ5800 ۱۹-۲۴ ۵۵۰۰-۷۵۰۰ ≥۵۵ ۱۰min/۱۸۰°C
 • ۳.۵ / ۹۶.۵
 • مصرف پایین Primid
 • ماندگاری بالا در فضای بیرونی
 • مقاومت مکانیکی خوب
۱۰ SJ5811 ۱۹-۲۴ ۵۵۰۰-۸۵۰۰ ≥۶۱ ۱۰min/۱۸۰°C
۱۵min/۲۰۰°C
 • ۳.۵ / ۹۶.۵
 • مصرف پایین Primid
 • TG بالا
 • سرعت پخت پایین
 • مات کنندگی در ترکیب با رزین SJ۵۸۶۶ در Dry blend
۱۱ SJ5866 ۷۰-۸۰ ۴۰۰۰-۷۰۰۰ ≥۶۰ ۱۵min/۱۸۰°C
 • ۹۰/۱۰
 • عدد اسیدی و TG بالا
 • مات کنندگی در ترکیب با رزین SJ۵۸۱۱ در Dry blend

محصولات مرتبط