افزودنی-های-رنگ-پودری-شرکت-SSC-لولینگ-ایجنت-فلو-ایجنت-مات-کننده-مات-کننده-1

افزودنی های رنگ پودری

چـکاد، تامین کننده انواع افزودنی رنگ پودری از شرکت South Sea Chemical (SSC) میباشد. با مصرف این افزودنی ها در فرمولاسیون انواع رنگ های پودری، میتوان به خواصی ویژه در فرآیند تولید، انبارداری، اعمال و همچنین خواص نهایی مورد نیاز دست یافت.

ثبت سفارش آنلاین

لیست افزودنی های رنگ پودری به قرار زیر می باشد:

 • همتراز کننده سطح
 • فلو ایجنت
 • عامل دی گَسینگ
 • هاردنرها و کاتالیست
 • مات کننده ها
 • افزودنی های دکوراتیو
 • ضد خش
 • کنترل کننده شارژ
کد کالا ویژگی ها مشخصات فنی
GLP288
 • مناسب برای انواع پایه های رنگ پودری
 • درصد مصرف: %۱.۵-۱
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
GLP388
 • مناسب برای انواع پایه های رنگ پودری
 • درصد مصرف %۱/۵-۰/۷
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
GLP588
 • مناسب برای انواع پایه های رنگ پودری
 • درصد مصرف %۱/۵-۰/۷
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
GLP788
 • مناسب برای انواع پایه های رنگ پودری
 • درصد مصرف % ۱/۲-۰/۵
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
GLP1202
 • مناسب برای انواع پایه های رنگ پودری
 • درصد مصرف: %۱/۵-۰/۵
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
BLC701
 • مناسب برای انواع پایه های رنگ پودری
 • درصد مصرف %۱/۵-۰/۵
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
BLC701B
 • مناسب برای انواع پایه های رنگ پودری
 • درصد مصرف %۱/۵-۰/۵
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
GLP100
 • مناسب برای انواع پایه های رنگ پودری
 • درصد مصرف: %۲-۰/۷
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
نوع کالا کد کالا ویژگی ها مشخصات فنی

Anti-Scratch Agent

W-1
 • به کاهش ویسکوزیته کمک میکند.
 • باعث بهبود جریان پذیری خواهد شد.
 • درصد مصرف %۱/۵-۰/۵
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
کد کالا ویژگی ها مشخصات فنی
Benzoin
 •  مناسب برای انواع پایه های رنگ پودری
 • درصد مصرف %۰/۸-۰/۳
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
Benzoin (Powder)
 •  مناسب برای انواع پایه های رنگ پودری
 • درصد مصرف %۰/۹۶-۰/۳۶
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
XP103
 •  مناسب برای انواع پایه های رنگ پودری
 • درصد مصرف %۳-۱
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
نوع کالا کد کالا ویژگی ها مشخصات فنی
Hardener TGIC
 •  مناسب برای پلی استرهای پودری مخصوص فضای خارجی
 •  مقاومت عالی در برابر دمای بالا
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
Curing Agent T105
 • مناسب برای رنگهای پودری فضای بیرون
 • مقاومت آب و هوایی بالا
 • سمیت کم و عدم تحریک پوست
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
Curing Agent T105M
 • مناسب برای رنگهای پودری فضای بیرون
 • مقاومت آب و هوایی بالا
 • مقاوم به خوردگی و مقاوم به شعله
 • سمیت کم و عدم تحریک پوست
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا

Epoxy Curing Agent

GHF2250
 •  نوعی رزین فنولیک است که در دمای پایین به سرعت کیور میشود.
 •  دارای خاصیت جریان پذیری خوب میباشد.
 •  میتواند با رزین اپوکسی نرمال واکنش دهد.
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا

Epoxy Curing Agent

DICY
 •  مناسب برای رنگهای پودری بر پایه اپوکسی
 •  ایجاد خاصیت چسبندگی خوب
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا

Hardener & Accelerator

JG803A
 •  مناسب برای رنگهای پودری بر پایه اپوکسی و هیبرید
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
نوع کالا کد کالا ویژگی ها فرمول مشخصات فنی
Matt Hardener XG603-1A
 • مناسب برای رنگهای پودری بر پایه اپوکسی و هیبرید
 • درجه مات شوندگی برای رنگهای اپوکسی %۶۰-۵>
 • درجه مات شوندگی برای رنگهای هیبرید از ۵% تا %۶۰
فرمول-ادتیو-مات-کننده
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
Matt Hardener XG603-1B
 • مناسب برای رنگ های پودری بر پایه اپوکسی و هیبرید
 • درجه مات شوندگی برای رنگ های هیبرید %۷۰-۱۰
 • درجه مات شوندگی برای رنگ های اپوکسی %۱۰-۵
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
Matting Agent XG610B
 • مناسب برای رنگهای پودری بر پایه هیبرید
 • درجه مات شوندگی از ۵% تا %۲۵
فرمول-ادتیو-مات-کننده
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
Matting Agent XG610H
 • مناسب برای رنگهای پودری بر پایه هیبرید
 • درصد مصرف: %۵-۱
 • درجه مات شوندگی از ۴% تا %۴۰
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
Matting Agent XG620A
 • مناسب برای رنگهای پودری بر پایه هیبرید
 • درصد مصرف: %۴-۱
 • درجه مات شوندگی از ۵% تا %۱۵
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
Matting Agent XG640A
 • مناسب برای رنگهای پودری بر پایه هیبرید
 • درصد مصرف: %۵-۱
 • درجه مات شوندگی از ۲% تا %۴۰
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
Matting Agent XG640B
 • مناسب برای رنگهای پودری بر پایه هیبرید
 • درصد مصرف: %۵-۱
 • درجه مات شوندگی از ۲% تا %۳
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
Matting Agent XG640K
 • مناسب برای رنگهای پودری بر پایه هیبرید
 • درصد مصرف: %۳-۱
 • درجه مات شوندگی از ۱۰% تا %۳۰
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
Matt Hardener XG605W
 • مناسب برای رنگ های پودری بر پایه هیبرید یا TGIC
 • درصد مصرف: %۸-۵
 • درجه مات شوندگی از ۳۰% تا %۶۰
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
Matting Agent XG607C
 • مات کننده بسیار خوب با ویژگی های مکانیکی عالی در رنگهای پودری بر پایه TGIC
 • درجه مات شوندگی از ۲۰% تا %۵۰
فرمول-ادتیو-مات-کننده
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
Matt Hardener XG628
 • مناسب برای رنگ های پودری مخصوص فضای خارجی
 • درصد مصرف: %۷-۳
 • درجه مات شوندگی از ۸% تا %۴۰
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
Matt Hardener XG665
 • مناسب برای رنگهای پودری بر پایه TGIC , HAA
 • درجه مات شوندگی در سیستم HAA کمتر از %۵
 • درجه مات شوندگی در سیستم TGIC کمتر از %۲۰
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
نوع کالا کد کالا ویژگی ها مشخصات فنی تصویر
Special Texture Agent XG605-1A
 • بافت دهنده چروک
 • مناسب برای رنگهای پودری با پایه اپوکسی خالص و هیبرید
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
ادیتو-رنگ-پودری-XG-605-1-A
Cameo Agent BBM
 • بافت دهنده چکشی
 • مناسب برای رنگهای پودری با پایه اپوکسی خالص و هیبرید
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
ادتیو-چروک-رنگ-پودری-چکاد
Sand-Texture Agent SW301B
 • بافت دهنده سمباده ای
 • درصد مصرف: %۰/۵-۰/۰۲
 • مناسب برای انواع پایه های رنگ پودری
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
ادتیو-سمباده-ای-رنگ-پودری-SW-301-
Sand-Texture Agent SW301C
 • بافت دهنده سمباده ای
 • درصد مصرف %۱-۰/۵
 • مناسب برای انواع پایه های رنگ پودری
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
ادتیو-سمباده-ای-کننده-sw-301-c-چکاد
نوع کالا کد کالا ویژگی ها مشخصات فنی

Anti-Scratch Agent

MR-1
 •  مناسب برای انواع پایه های رنگ پودری
 •  درصد مصرف %۰/۶-۰/۱
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
نوع کالا کد کالا ویژگی ها مشخصات فنی
Anti-Static Agent DH-103
 •  مناسب برای تمام رنگ های پودری
 •  تنظیم کننده رسانایی رنگ پودری
 • اثر فارادی را به حداقل رسانده و پوشش را بهبود می بخشد.
 • مشکل زردی رنگ ندارد.
 • میزان مصرف %۰/۵-۰/۱
 • حاوی هیچ نوع کاتالیستی نمی باشد و جریان پذیری را بهبود میبخشد.
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
Triboelectric Agent TB-1
 • مناسب برای انواع پایه های رنگ پودری
 •  رسانایی الکتریکی رنگ پودری را بهبود میبخشد.
 • درصد مصرف %۴-۱
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا

محصولات مرتبط