فرم ارزیابی رضایت مشتری کامپوزیت

شرکت شیمی پوشش کالا (چکاد) با هدف بهبود مستمر در ارائه خدمات خود، نیازمند آگاهی از نظرات مشتریان محترم می باشد، تقاضا میشود با تکمیل فرم ذیل، ارزیابی خود را از نحوه ارائه خدمات این شرکت اعلام فرمایید. قبلا از بذل توجه و همکاری جنابعالی سپاسگزاریم.

Chekad-Survey

فرم ارزیابی رضایت مشتری کامپوزیت