Showing all 7 results

ژلـکوت گذشته از ایفای نقش زیبایی برای قطعه، مسئولیت محافظت از سطح قطعات کامپوزیتی (فایبرگلس) در برابر سایش، خـوردگـی، مـواد شیمیـایی، آب و هـوا و اشعه فرابنفش نور خورشید را دارد و حیاتی ترین بخش یـک قـطعه کامپـوزیتی است و طول عمـر قـطعات کامپـوزیتی و فایبرگلس و کارائـی منـاسب آنـها بستگی به انتـخاب صحیح این پوشش ژلی و روش اعمال آن دارد.

چـکاد تولید کننده انـواع ژلکوت با پایه رزین های مختلف جهت دستیابی به خواص متفاوت میباشد. این محصول اغلب بر پایه رزین های پلی استر غیـراشباع (ایزو و ارتو)، وینیل استر و اپوکسی تولید و مصرف می شود که ژلکوت مناسب با توجه به کاربرد قطعه نهایی، انتخاب و تولید میشود.

جدول زیر یک مقایسه کلی بین انواع مختلف ژلکوت را نمایش میدهد:

نام ژلکوت توضیحات قیمت خواص مکانیکی مقاومت به سایش مقاومت به UV
ژلکوت ارتو برای مصارف عمومی و دکوراتیو $ ** *** ***

ژلکوت ایزو

مقاوم در برابر نور خورشید $$ *** *** *****

ژلکوت ایزو NPG

مقاوم در برابر نور خورشید و آب $$ ** *** *****

 ژلکوت وینیل استر

برای شرایط اسیدی و قالب سازی $$$$ ***** ***** **

ژلکوت اپوکسی

خواص مکانیکی بالا $$$$$ ****** ****** *