پراکسید-پروکساید-پراکسید-کتونی-حرارتی-بنزوئیلپراکسید-چکاد-شیمی-پوشش-کالا

پروکساید و شتاب دهنده های آمینی

چـکاد تامین کننده انواع پروکساید ها، بنزوئیل پروکساید های خمیری و پودری و شتاب دهنده های آمینی از شرکت آکپا کیمیا (AKPA Kimiya) ترکیه میباشد، از این محصولات بعنوان آغازگر و جهت کیوراسیون انواع رزین های پلی استر، وینیل استر، آکریلیک و غیره در صنعت کامپوزیت و رنگ استفاده می گردد.

ثبت سفارش آنلاین

شرایط انبارداری:

  • دمای انبارداری توصیه شده بین ۵+ تا ۳۰+ درجه سانتیگراد است.
  • درب ظرف ها محکم بسته باشد.
  • ظرفها را در مکان خشک و خنک و با تهویه مناسب نگه دارید.
  • دبه ها را دور از منبع گرما، احتراق و نور مستقیم خورشید نگه دارید.
  • پراکسایدها را در بسته بندی اصلی خود نگه دارید.
  • از هر گونه تماس با شتاب دهنده های آمینی و کبالت، اسیدها و ترکیبات فلزات سنگین مانند خشک کن های دیگر اجتناب کنید.
کد محصول مشخصات دمای نگهداری (C°) ظرف PE مدت نگهداری درصد اکسیژن فعال اطلاعات فنی تصویر
AKPEROX A2 M.E.K.Pپراکسید 30 – 5 30 کیلوگرم 6 ماه 8/9-9/1
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
akperox-a2-پروکساید-کتونی-فرمول-پراکسید-آکپا-کیمیا-شیمی-پوشش-کالا-چکاد
AKPEROX A50 M.E.K.P 30 – 5 30 کیلوگرم 6 ماه 8/8-9
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
فرمول-Akperox-a50-پروکساید-کتونی-پراکسید-چکاد-آکپا-کیمیا-شیمی-پوشش-کالا
AKPEROX A60 M.E.K.P 30 – 5 30 کیلوگرم 6 ماه 9/8-10
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
فرمول-akperox-a60-پروکساید-کتونی-پراکسید-آکپا-کیمیا-شیمی-پوشش-کالا-چکاد
AKPEROX LPT M.E.K.P 25 – 5 30 کیلوگرم 3 ماه 8/4-8/6
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
فرمول-akperox-lpt-پروکساید-کتونی-پراکسید-آکپا-کیمیا-شیمی-پوشش-کالا-چکاد
AKPEROX MIKP M.I.K.P 25 – 5 30 کیلوگرم 6 ماه
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
فرمول-akperox-mikp-پروکساید-کتونی-پراکسید-شتاب-دهنده-آمینی-آکپا-کیمیا-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
کد محصول مشخصات دمای نگهداری (C°) ظرف PE مدت نگهداری درصد اکسیژن فعال اطلاعات فنی تصویر
EFOX 30 Tert-Butyl Peroxide benzoate 25 – 8 25 کیلوگرم 3 ماه 8/08
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
فرمول-akperox-efox30-پروکساید-حرارتی-پراکسید-آکپا-کیمیا-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
TBHP Tert-Butyl Hydroperoxide 30 – 0 25 کیلوگرم 6 ماه
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
فرمول-AKperox-tbhp-پروکساید-حرارتی-پراکسید-آکپا-کیمیا-شتاب-دهنده-آمینی-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
HC9 Tert-Butyl Peroxybenzoate 25 25 کیلوگرم 6 ماه
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
فرمول-akperox-hc9-پروکساید-کتونی-پراکسید-آکپا-کیمیا-شیمی-پوشش-کالا-چکاد
کد محصول مشخصات دمای نگهداری (C°) ظرف PE مدت نگهداری اطلاعات فنی تصویر
AAP Acetyl Acetone Peroxide 25 – 10 25 کیلوگرم 6 ماه
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
فرمول-akperox-aap-پروکساید-پراکسید-آکپا-کیمیا-شیمی-پوشش-کالا-چکاد
CH50 1,1-Di (Tert-Butyl Peroxy) 25 – 5 20 کیلوگرم 6 ماه
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
فرمول-akperox-ch50-پروکساید-آمین-پروکسید-آکپا-کیمیا-شیمی-پوشش-کالا-چکاد
ER34 Methyl Ethyl Ketone Proxide and Acetyl Acetone Peroxide 25 – 5 30 کیلوگرم 3 ماه
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
فرمول-akperox-er34-آکپروکس-پروکسید-چکاد-آکپا-کیمیا-شیمی-پوشش-کالا-پروکساید
کد محصول مشخصات دمای نگهداری (C°) ظرف PE مدت نگهداری اطلاعات فنی تصویر
AKPEROX BP50 Paste DiBenzoyl Peroxide 30 – 5 30 کیلوگرم 6 ماه
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
فرمول-akperox-bp50-بنزوئیل-پروکساید-پراکسید-خمیری-آکپا-کیمیا-شیمی-پوشش-کالا-چکاد
AKPEROX BP50 Powder 50% DiBenzoyl Peroxide 50% with plasticizer 30 – 5 25 کیلوگرم 3 ماه
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
فرمول-akperox-bp50-بنزوئیل-پروکساید-پراکسید-پودری-آکپا-کیمیا-شیمی-پوشش-کالا-چکاد
AKPEROX BP50 Powder 75% DiBenzoyl Peroxide 75% with water 30 – 5 25 کیلوگرم 3 ماه
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
فرمول-akperox-bp50-بنزوئیل-پروکساید-پراکسید-پودری-آکپا-کیمیا-شیمی-پوشش-کالا-چکاد
کد محصول مشخصات دمای نگهداری (C°) ظرف PE مدت نگهداری اطلاعات فنی تصویر

AKQUICK T100

 Dimethyl Aniline 99.9% 30 – 5  25 کیلوگرم 1 سال
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
فرمول-Akquick-t100-شتاب-دهنده-آمینی-آکپا-کیمیا-چکاد-شیمی-پوشش-کالا

AKQUICK T150

 Diethanol-para-toluidine 30 – 5  25 کیلوگرم 2 سال
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا

AKQUICK T300

N-Dimethyl 30 – 5 25 کیلوگرم 9 ماه
مشخصات-فنی-محصول-چکادمشخصات-فنی-محصول-چکاد-شیمی-پوشش-کالا
فرمول-Akquick-t300-شتاب-دهنده-آمینی-آکپا-کیمیا-چکاد-شیمی-پوشش-کالا

محصولات مرتبط