کیور نشدن ژلکوت

دلایل احتمالی کیور نشدن ژلکوت پلی استر و راه حل های پیشنهادی رفع این مشکل:

 

یکی از مشکلاتی که به هنگام اعمال کردن ژلکوت با آن مواجه میشویم، مشکل عدم کیوراسیون کامل آن می باشد که معمولاً از یکی از دلایل زیر نشات می گیرد:

 

دلایل احتمالی عدم کیوراسیون کامل

 

احتمال مصرف کم کاتالیست (MEKP, Cobalt 10%)

اکثر تولیدکنندگان ژلکوت مقدار کاتالیست های مورد نیاز جهت کیوراسیون را روی بسته بندی آن ذکر می کنند. برای ژلکوت پلی استر، محدوده وزنی استاندارد مصرف MEKP ،۱/۵%-۱/۲% درصد وزنی ژلکوت و برای کبالت۰/۳%-۰/۲۵% درصد وزنی ژلکوت، در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد می باشد (تقریباً ۱۲ گرم MEKP و ۲/۵ گرم کبالت به ازای هر ۱ کیلوگرم ژلکوت). اگر میزان کاتالیست ها کافی نباشد، ژلکوت شروع به سخت شدن نمی کند. مقادیر باید دقیق باشند و قبل از اعمال ژلکوت بر روی سطح، از اختلاط مناسب آن با کاتالیست مطمئن شوید. اگر مقدار تناسب حتی اندکی اختلاف داشته باشد، ژلکوت می تواند شروع به سفت شدن کند اما به طور کامل خشک نمی شود و سطحی چسبنده و غیر قابل سنباده باقی می گذارد.

بدلیل خوب کیور نشدن ژلکوت، طرح الیاف روی سطح قطعه نمایان شده است.

 

احتمال مصرف زیاد کاتالیست (MEKP, Cobalt 10%)

این امکان نیز وجود دارد که مقدار کاتالیست ها در مخلوط با ژلکوت، از میزان لازم بیشتر باشد. این موضوع موجب می شود که ژلکوت شما درحالیکه هنوز در ظرف هست و یا به هنگام اعمال روی قالب، شروع به سخت شدن کند. این اتفاق می تواند در مواقعی که حجم زیادی از ژلکوت را با کاتالیست مخلوط می کنید نیز صورت بگیرد. ازآنجاییکه پس از اختلاط، واکنش شیمیایی رخ میدهد و ژلکوت شروع به گرم شدن می کند، این گرما سرعت کیوراسیون را افزایش میدهد و موجب میشود که ژلکوت در ظرف کیور شود.  بنابراین همیشه سعی کنید که مقادیر کمتری از مواد را با هم مخلوط کنید. بطورکلی سعی کنید مقادیری به اندازه نصف کوارت را با هم مخلوط کنید. باتوجه به مدت زمان کاری که نیازدارید (work time) و مقدار ژلکوتی که در اختیار دارید کاتالیست ها را اضافه کنید.

یک روش خوب این است که ژلکوت مخلوط شده را از ظرف مخلوط کن خارج کرده و در ظرف دیگری که در زمان اعمال استفاده می شود، بریزید. این کار تضمین میدهد که هیچ ماده کاتالیز نشده ای در کناره های ظرف باقی نمانده باشد.

به یاد داشته باشید که ژلکوت بسته به دمای هوای محیط واکنش متفاوتی خواهد داشت. برای هوای گرمتر از میزان کاتالیست کمتر و برای هوای سردتر از میزان کاتالیست بیشتر استفاده کنید تا مخلوط صحیح را بدست آورید.

جهت انبارداری، همیشه ژلکوت خود را در دمای ۲۵-۲۰ درجه سانتیگراد نگه دارید.

 

احتمال مصرف زیاد خمیررنگ

معمولا درصد مصرف هر خمیررنگ با توجه به رنگ آن، برروی قوطی درج شده است و مصرف بیشتر از مقدار پیشنهادی، مدت زمان کیوراسیون ژلکوت را طولانی تر می کند.

 

نکته:

اگر ژلکوت در حالیکه هنوز در ظرف هست کیور شود، دیگر قابل استفاده نمی باشد.