درصد واکنش این مات کننده با رزین اپوکسی ۱ به ۱۰ می باشد.

قدم اول : مقدار مصرف مجموع دو رزین در فرمول را مشخص کنید ( به صورت معمول ۵۰% تا ۶۰%).

قدم دوم : با توجه به جدول زیر، بازه براقیت مورد نظر خود را از جدول زیر انتخاب کنید.

قدم سوم: با تغییر بازه براقیت پیشنهادی در لیست محاسبه گر زیر، فرمول پیشنهادی مات کننده XG603 – 1A را مشاهده کنید.

این مات کننده برای براقیت ۵-۶۰ درصد مناسب است.

جدول زیر قطعی نمی باشد، درجه براقیت قطعی به رزین مصرفی نیز بستگی دارد.

(اکیوالان رزین اپوکسی مصرفی بایددر رنج ۸۰۰ – ۷۵۰ باشد در صورت تغییر اکیوالان براقیت تغییر خواهد کرد).

 

میزان مصرف

میزان براقیت

توضیحات

۱ >

پیشنهاد نمی شود

با مصرف کمتر از ۱% ، مات کنندگی حاصل نمی شود.

۱

%۴۰-۶۰

-

۲

%۳۰-۴۰

-

۳

%۲۰-۳۰

-

۴

%۱۰-۲۰

-

۵

%۵-۱۰

-

۶

% ۵ >

تنها برای استفاده در سیستم اپوکسی خالص میباشد.

۶ <

پیشنهاد نمی شود

مصرف بیشتر از ۶% در فرمول باقی مانده و ممکن است باعث خرابی سطح رنگ شود.

 

برای مثال اگر بخواهیم به براقیت( ۵ تا ۱۰ درصد) در فرمولی با رزین پلی استر هیبرید ۴۰-۶۰ برسیم باید مراحل زیر را طی کنیم :

 

  • ۱- میزان کل رزین : ۶۰ درصد
  • ۲- میزان مصرف مات کننده : ۵ درصد ( با توجه به درصد براقیت )
  • ۳-نوع رزین : رزین پلی استر ۶۰/۴۰ ( SJ 5 A)
  • ۴- مقدار ۵۰ واحد اپوکسی جهت واکنش با ۵ واحد مات کننده در نظر می گیریم ( با توجه به این موضوع که هر ۱ واحد از این مات کننده با ۱۰ واحد رزین اپوکسی واکنش می دهد).
  • ۵- مقدار باقی مانده از کل رزین ۱۰ درصد می شود (۱۰=۵۰-۶۰)
  • ۶- میزان رزین پلی استر باقی مانده ۶ درصد و میزان رزین اپوکسی باقی مانده ۴ درصد خواهد شد
  • ۷- بنابراین میزان کل اپوکسی مصرفی ۵۴ درصد می شود
    (%۵۰ + %۴ واکنش با مات کننده = ۵۴%).

 

 
error: Content is protected !!
لیست دریافت اطلاعات هنگامیکه این محصول موجود شود به شما اطلاع رسانی خواهد شد. لطفا یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید.