نوزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ ، پوشش های صنعتی و کامپوزیت

 

 

چـکاد در نوزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، کامپوزیت و پوششهای صنعتی، از تاریخ ۱۸ تا تاریخ ۲۱ آذر ماه سال ۱۳۹۸ واقع در محل دائمی نمایشگاه های تهران، سالن ۸ ، غرفه شماره ۳۳ و ۳۴ حضور داشت.