هفدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت

چـکاد در هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای صنعتی و مواد کامپوزیت، واقع در محل دائمی نمایشگاه های تهران حضور داشت. این نمایشگاه از تاریخ ۱۴ تا تاریخ ۱۷ مهر ماه سال ۱۳۹۶، برگزار شد و غرفه شرکت شیمی پوشش کالا (چکاد) در سالن ۲۷، غرفه شماره ۳۳ واقع شده بود.