هفدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، پوشش های صنعتی و کامپوزیت

شرکت شیمی پوشش کالا (چکاد) در هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای صنعتی و مواد کامپوزیت، واقع در محل دائمی نمایشگاه های تهران حضور داشت. این نمایشگاه از تاریخ 14 تا تاریخ 17 مهر ماه سال 1396 ، برگزار شد و غرفه شرکت شیمی پوشش کالا (چکاد) در سالن 27 ، غرفه شماره 33 واقع شده بود.