پانزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت

چـکاد در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت واقع در محل دائمی نمایشگاه های تهران در تاریخ ۱۸-۱۵ آذر ماه سال ۱۳۹۴ شرکت داشته است.